Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2012

Bay lên hồng lạc chim ơi

Lê Tuấn Đạt
Bay lên, chim Lạc chim Hồng,
Đừng như yến phụng trong lồng co ro
Đừng như hạc gỗ buồn so
Trong đình bám bụi tủi cho thân rùa.
Đất này thấm máu ngàn xưa,
Tổ tiên giao lại vẫn chưa bạc màu.
Tổ tiên hồn đã về đâu?
Cành Nam chim Việt còn câu truyền đời!
Bay lên, Hồng Lạc chim ơi,
Hải âu chim nhé trùng khơi lượn cùng!
Bay lên! Dòng máu hào hùng
Trí tài sao để thẹn cùng núi sông?
Bay lên! Về hướng cha ông
Chí trai ai nỡ vùi trong tháp ngà!
Bay lên, ngạo nghễ trời xa,
Réo đàn chim Việt theo ta cùng về!

Sóng dồn mặt biển đê mê
Linh thiêng vọng mãi lời thề Tiên Long!
Thấy như ngang mặt trời hồng
Chim về ngợp sóng biển Đông trùng trùng...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét