Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Một bạn đọc nói về cuốn "Đi trong lốc xoáy"´’Giống như bất kỳ dự án văn học nào, tác phẩm "Đi trong lốc xoáy" muốn kể về xã hội qua một vài chương. Qua cách viết dễ hiểu, tác giả kết hợp một cách khéo léo sự đơn giản của đời thường với tầm sâu của các vấn đề xã hội để hỗ trợ đường suy nghĩ của chúng ta. Với cách thức ngắn gọn trong câu cú, việc đối chiếu sự phức tạp của xã hội với sự ngắn gọn của văn bản, tác giả chắc muốn đôc giả tự xây dựng cách suy nghĩ và quan điểm riêng của mình để phân tích một cách sáng suốt hơn tình hình đương thời. Khi đọc, chúng ta được nhắc lại các ranh giới giữa sự chấp nhận được và những thứ không thể được chấp nhận. Với một văn cách vừa lãng mạn vừa hài hước, các câu cú như muốn hét lên sự bi hài của một xã hội đương đại, tác giả nhân cách hoá tiếng nói, hay nói chính xác hơn tiếng than vãn của một thế hệ đã trải qua ít nhất một cuộc chiến tranh, chịu khổ qua giai đoạn cấm vận, khởi sướng giai đoạn đổi mới và đang chứng kiến một cách bất lực sự hỗn loạn của một thế hệ mới càng ngày càng thoái hoá.Trong một xã hội ngày một thay đổi, khác hẳn so với thời kỳ bắt đầu của xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà cũng khác so với các xã hội phát triển, phải chăng xã hội Việt Nam hiện tại như một cơn lốc xoáy, một cơn lốc với gió ác, gió độc lôi cuốn con người vào các cám dỗ. Liệu còn có những người không bị xoáy hút hay không, những người có niềm tin và lý tưởng đem lại luồng gió mới cho đất nước hỗn loạn của chúng ta...’’.

                                                                                                                                                                                                                        SSC (Người đọc)