Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Lời dạy của Gandhi

Thăng Sắc sưu tầm

Chuyện kể rằng trước khi Gandhi bị ám sát không lâu, ông đã gặp cháu nội của mình một mẩu giấy, trong đó dậy cháu đừng bao giờ trở thành người :
Giàu có mà không nhờ lao động

Hưởng lạc mà không có lương tâm
Làm khoa học mà thiếu nhân văn
Có kiến thức mà không nhân cach  
Làm chính trị mà không vô nguyên tắc
Kinh doanh mà vô nhân đạo.
Thờ phượng mà không biết hy sinh.

Đấy là lần gặp cháu lần cuối của vị Thánh.
Ngẫm ra mới thấy những điều Gandhi dậy cháu mình đều là những điều có thể đem ra áp dụng vào sự nghiệp “trồng người”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét