Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2011

Quốc thư hay Ủy nhiệm thư

Trong ngôn từ lễ tân ngoại giao Việt Nam, các từ “Quốc thư” và “Thư ủy nhiệm” đều có cùng một nội dung, vắn tắt nghĩa là một bức công hàm chính thức do nguyên thủ quốc gia nước cử đại sứ ký và giao cho vị đại sứ mới được bổ nhiệm để trình lên nguyên thủ quốc gia nước chấp nhận vị đại sứ đó. Việc nhận bức công hàm chính thức này đồng nghĩa với việc chính thức hóa danh vị đại sứ.

Quốc thư hay Thư ủy nhiệm khi dịch sang tiếng Pháp đều là lettres de creance, hoặc sang tiếng Anh đều là letter of credentials. Vì hai từ đều có cùng một nội dung như trên nên trong các bản tin, có khi người ta nói Đại sứ A trình Quốc thư, lại có khi nói Đại sứ B trình Thư ủy nhiệm.

Tuy nhiên, trong tiếng Việt, nghe Quốc thư có vẻ oai hơn Thư ủy nhiệm. Thậm chí còn có người nhầm với thư ủy nhiệm lãnh sự. Vì lẽ đó, trong cùng một bản tin (Bộ Ngoại Giao ngày 10 tháng 6 năm 2011), không nên với Đại sứ này thì đưa là trình Quốc thư : Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và bắc Irelands trình Quốc thư tới Nữ hoàng Anh , còn  với Đại sứ kia lại đưa là trình Thư Ủy nhiệm : Đại sứ Việt Nam tại Indonesia trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Indonesia

Cũng vì lẽ đó, nên xem xét quy định thống nhất một cách gọi, hoặc là Quốc thư, hoặc là Thư ủy nhiệm, không nên để cả hai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét