Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Mời nghe 2 bài hát hay

Hai video clip dưới đây là do bạn Mạnh Hà sưu tầm và do ông Vũ Đức Tâm chuyển. Đây là hai bài hát thời kỳ chống bành trướng xâm lược.
Xin giới thiệu lại mọi người cùng nghe.

 http://www.youtube.com/watch?v=gqNGn74Sb-w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YZ0NhDH7F2g&feature=share

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét