Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Dí bòi vào lưỡi bò !

Người dân Phi-líp-pin "dí bòi vào lưỡi bò" để phản đối hộ chiếu TQ (Ảnh trên Tn.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét