Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

THƯỜNG DÂN

Không rõ ai đã gán cho phần lớn cánh về hưu chúng mình danh hiệu/chức "Phó Thường dân", nhưng khi đọc bài thơ dưới đây của Nguyễn Long trên mạng, mình thấy có lẽ như vậy vì để thành "Thường dân" như nói trong bài thơ thì phải "Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân". Xin gởi mọi người đọc cùng chiêm nghiệm.
Vũ Quang Diệm

                                Đông thì chật, ít thì thưa
                  Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
                          Quanh năm chân đất đầu trần
                  Tác tao sau những vũ vần bão giông
                          Khi làm cây mác cây chông
                  Khi thành biển cả khi không là gì
                          Thấp cao đâu có làm chi
                  Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì cỏ thôi
                          Ăn của đất, uống của trời
                  Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
                          Ồn ào mà vẫn lặng im
                 Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
                          Chỉ mong ấm áo no cơm
                 Chăt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
                          Hòa  vào trời đất mà xanh
                 Vô tư mấy kiếp mới thành Thường dân"              
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét