Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

MÔT NỬA

Bài thơ MỘT NỬA không rõ là của tác giả nào nhưng được sưu tầm từ truong le <truongvanle@yahoo.com>. Vì thấy hay nên xin đăng lên để thêm người đọc.

 
Sống trên đời mới chỉ là một nửa.
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.
Dẫu biết rằng    1 +1 = 2
Nhưng cũng có 2 : 2 =1.
Một người buông tay 1 người ngã .
Môt người cất bước 1 người mong .
Môt người ra đi 1 người khóc .
Môt người quay lưng 1 người buồn .
Môt người đang quên 1 người nhớ .
Môt người hạnh phúc 1 người đau .
Môt người ngồi đau lòng nhung nhớ .
Môt người ngồi đó tựa vai ai .
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng .
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ
Häy mở lòng và xích lại gần nhau !


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét