Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

LỚP PHIÊN DỊCH KHÓA I TRƯỜNG NGOẠI GIAO (Phần 4)

Thưa các anh các chị Lớp Phiên dịch khóa I trường Ngoại giao,
Các bạn yêu  qúy của tôi.
Trình độ đăng ảnh lên blog của Chiến Thắng tôi còn tậm tịt lăm, tôi chưa biết làm cách nào để một lúc có thể đăng tất cả các ảnh, bởi vậy nên phải chia thành 4 kỳ. Cho dù thế nào thì những bức ảnh này đều cũng là kỷ niệm ngày gặp gỡ của chúng ta sau 45 năm từ ngày tựu trường, anh em tay bắt mặt  mừng đều vui vẻ mạnh khoẻ là hạnh phúc lắm. Còn thiếu ảnh anh Nam chị Nga, anh Phúc thì các vị bổ sung cho tôi nhé. Hoặc vị nào xem mà thấy cần thay đổi gì thì xin cũng báo cho tôi.
Chiến Thắng

   
Không phải anh Tâm rỉ tai anh Phụng xin đi luân chuyển đâu. Họ đang đố nhau ngày mới vào trường ai mặc áo mầu gì !

                                                                            
 
Anh Trịnh Đức Dụ chăm chỉ và luôn thuộc bài.

 
Ngồi giữa anh Phụng và anh Trường là anh Nguyễn Chiến Thắng, chủ blog Lều văn Thăng Sắc này, thầy Bảo dạy tiêngs Anh đã có lần khen anh đọc tiếng Anh tuy không đúng nhưng  đươc cái đọc to !!

                                                                           
Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Trường của chúng tôi ở đây trông xấu hơn trên bản tin bình luận quốc tế cuả ti vi !

    
Anh Nguyễn Quang Dy đùa dai, đưa một xâp toàn một đô cho anh Quang và anh Trường trong ban liên lạc !

 
Trông rất giống đang hát chèo nhưng không phải đâu, anh Sung đang phổ biến kế hoạch sắp tới đấy !
                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét