Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Tặng bạn lúc chớm thu

Hè đi còn bỏ lại
Chút xanh trên lá bàng
Nắng hanh chưa hanh đủ
Để cho mùa thu sang.

Ở giữa đi và đến
Ta là người rong chơi

Liêu siêu trong kỷ niệm
Chợt gặp chiều mưa xưa
Tóc bạc mùa thay gió
Biết mấy thu cho vừa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét