Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thu 1

Thăng Sắc

Trám rụng bờ sông
Đò không sang vội
Chèo khua nước gọi
Thu về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét