Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

ĐỈNH CAO VÀO KẾT CỤC

Sưu tầm từ mạng :
1) Hitler:
 
Bác Hit đang diễn thuyết
 
Thi hài được cho là của bác Hit

2) Mussolini
 
Bác Mút trước triệu người dân
 
Bác Mút cùng người tình bị treo ngược tại Milan sau khi bị xử bắn
3) Pinochet
 
Bác Pinochet duyệt hàng quân danh dự
 
Bác Pi không còn đủ sức để ngồi trong tòa án xét xử bác
4) Ceaucescu
 
Bác Xê đang vung quả đấm thép
 
Bác Xê và bác gái trước làn đạn của bọn phản bội

5) Noriega (tổng thống Panama)
 
Bác Nô tươi cười khi đang làm tổng thống
 
Bác Nô không cười được nữa khi bị bắt
về tội rửa tiền và buôn lậu ma túy

6) Milosevic (tổng thống Nam tư)
 
Bác Mi đang chào nhân dân
 
Thế rồi bác Mi không tránh được vòng lao lý
vì tội thảm sát dân thường năm 91-92

7) Karadzic (tổng thống Serbi)
 
Bác Ka (bên phải) đang thị sát chiến dịch
 
Bác Ka bị đưa ra tòa án quốc tế về tội diệt chủng
8) Hussein
 
Bác Hút trong một cuộc mittinh
 
Bác Hút rất bình tĩnh trước giá treo cổ

9) Mubarak
 
Bác Mu đang trêu đùa Tổng thống Mỹ
 
Bác Mu đang khò khè sau song sắt vì tham
nhũng gần 100 tỉ USD
10) Gaddafi
 
Bác Ga là vua của tất cả vua châu Phi
 
Nhưng bác Ga đã bị bọn phiến quân đối xử tàn bạo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét