Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

CHÙM THƠ CHỮ HÁN CỦA TRẦN ĐĂNG

Trần Đăng là bút danh của Tiến sỹ Đặng Quang Tính, nguyên Cục trưởng Đê điều & Phòng chống lụt bão, Bộ Nông nghiệp & PTNT. Ông có bằng Kỹ sư Thủy lợi (Đại học thủy lợi Hà Nội) và đã đạt các học vị Thạc sĩ (Đại học Roorkee-Án Độ) &Tiến sĩ (AIT Bangkok-Thái Lan). Ông vừa gửi cho Lều Văn một chùm thơ chữ Hán, lời thơ nhẹ nhàng nhưng tinh thần cao thanh và đậm đà tính Phật. Một công chức cấp cao mà giỏi chữ Hán, lại làm thơ chữ Hán thật hay như ông thì bây giờ quả là đã hiếm.
Xin giới thiệu chùm thơ của Trần Đăng tới bạn bè, đặc biệt tới ông Chu Công Phùng (Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, tác giả loạt bài Kể chuyện Myanmar và bài giới thiệu thơ Đường), là người cũng rất giỏi và yêu thơ chữ Hán. Xin chúc Trần Đăng luôn mạnh khỏe, vui hưởng phúc thọ, làm nhiều thơ hơn nữa cùng giao lưu với bạn bè.
 
                               Bài 1*
                              

                               第 子 謝 恩 諸 佛 聖
                               開 心 燈 路 護 功 成
                               檳 榔 蒌 葉 微 礼 謝
                               微 禮 心 誠 願 一 心

                               Dịch:
                               Nhất câu tâm thành

                               Đệ tử tạ ân chư Phật Thánh
                               Khai tâm đăng lộ hộ công thành
                               Tân lang lâu diệp vi lễ tạ
                               Vi lễ tâm thành nguyện nhất tâm


1*:Tác giả nhờ sự phù hộ của Phật Thánh và nhà Ngài cùng hồng phúc tiên tổ nên có một chút thành công nhỏ, trong đó có học vấn:Tốt nghiệp Đại học thủy lợi Hanội,tôt nghiệp Thạc sĩ tai Án Độ và tiến sĩ tai AIT Băngkok-Thái lan“Ngưỡng bất hổ ư thiên,phủ bất tạc ư nhân: 仰不愧於天,俯不怍於人 trông lên không xấu hổ,cúi xuống không thẹn thùng và nhìn lên chẳng bằng ai,cúi xuống đã mấy ai như mình(*)”.
Nên đã viết sớ chữ Nho dâng lên Nhà Ngài tạ ơn bằng câu thơ trên.
(*)câu “đã mấy ai như mình” bao hàm ẩn ý và cũng có thể được hiểu là đã mấy ai “Hâm” như mình;


                               Bài 2*
                              

                               第 子 立 壇 祭 禮天
                               請 求 佛 聖 降 壇 延
                               扶 護 度 持 風 雨 順
                               雨 順 風 調 萬 事 安
                               國 泰 民 安 家 家 盛
                               微 礼 心 誠 敬 懇 天

                               Dịch
                               Lễ Tế Thiên

                               Đệ tử lập Đàn tế lễ Thiên
                               Thỉnh cầu Phật Thánh giáng Đàn diên
                               Phù hộ độ trì phong vũ thuận
                               Vũ thuận phong điều vạn sự yên
                               Quốc thái dân an gia gia thịnh
                               Vi lễ tâm thành kính khẩn Thiên


2*: Tác giả nguyên là Cuc Trưởng Đê Điều kiêm Chánh văn phòng ủy viên thường trưc lũ bão Trung Ương nên nhiều năm làm lễ tế Trời vào 25 tháng 4(âm) cầu cho mưa thuận gió hòa(Vũ thuận Phong điều),Đê Điều an toàn,bá tính muôn dân tránh khỏi lầm than về Thiên tai và viết sớ chữ Nho dâng lên Nhà Ngài bằng câu thơ trên.

                               Bài 3*
                              

                               士 夫 北 河 不
                               重 義 為 民
                               奏 表 君 王 七 斬 臣
                               筆 研 皈 享  鄉  村 野
                               留 史千 秋 師 表 神

                               Dịch
                               Sĩ Phu Bắc Hà

                               Sĩ phu Bắc Hà bất hổ danh
                               Trọng nghĩa vì dân lưu sử tích
                               Tấu biểu Quân Vương thất trảm Thần
                               Bút nghiên quy hưởng hương thôn dã
                               Lưu sử thiên thu sư biểu Thần

Chu Văn An (chữ Hán朱文安; 12921370), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn (樵隱), tên chữ là Linh Triệt (靈澤), là một nhà giáo, thầy thuốc, đại quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An.
Vua Trần Minh Tông (13141329) vời ông ra làm tư nghiệp Quốc tử giám, dạy cho Thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đến đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng Thất trảm sớ xin chém 7 tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng (Chí Linh, Hải Dương) dạy học, viết sách cho tới khi mất.


                               Bài 4*
                              

                               鐘 鐸 偈 聲
                               同 音求 佛
                               諸 佛 十 方
                               救 人 度 世
                               聖 神 降 世
                               天 下 泰 平

                               Dịch
                               Âm kệ

                               Chung đạc kệ thanh
                               Đồng âm cầu Phật
                               Chư Phật thập phương
                               Cứu nhân độ thế
                               Thánh Thần giáng thế
                               Thiên hạ thái bình

*Tác giả làm bài thơ  trong tiếng chuông tiếng mõ hòa cùng câu kinh kệ của một đêm hô Thần nhập Tượng

                               Bài 5*
                               解 脫

                               佛 法 無 邊 全 宇 宙
                               救 助 靈 魂 解 脫 人
                               往 生 淨 土 清 淨 處
                               慈 航 寶 筏  渡  眾 生
                               棄 暗 投 明 尋 正 道
                               念 經 從 道 福 到 家

                               Dịch
                               Giải Thoát

                               Phật pháp vô biên toàn vũ trụ
                               Cứu trợ linh hồn giải thoát nhân
                               Vãng sinh tịnh độ thanh tịnh xứ
                               Từ hàng bảo phiệt độ chúng sinh
                               Khí ám đầu minh tầm chính đạo
                               Niệm kinh tòng đạo phúc đáo gia
Chú giải:
Đạo Phật là đạo giải thoát,vãng sinh tịnh độ là nơi Phật ở và là xứ thanh tịnh.Từ hàng bảo phiệt ý nói cứu vớt  các chúng sinh,Khí ám đầu minh là Trở về đường sáng, cải tà quy chính;

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét