Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

ẢNH TƯ LIỆU

 Đây là một bức ảnh tư liệu quý chụp một số anh em Vụ Báo chí vào khoảng năm 1986 - 1987 gì đó, do anh Phạm Hải Bằng (người thứ hai từ phải sang) gửi cho BaGiaLan (người thứ tư hàng sau từ trái sang). Thăng Sắc (người thứ 6 hàng sau từ trái sang) xin phép post lên để mọi người cùng xem và cùng nhớ lại một thời. Mọi bình luận xin dành cho mục Dây Cà Dây Muống sẽ giới thiệu trên Lều văn vào một dịp gần đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét