Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY 7 THÁNG 1

Thăng Sắc

                                             
             LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN
                                   
                         Ba mươi năm đón các anh về
                             Ba nén nhang
                             Một chén nước lã
                             Và một lá cờ đỏ

                             Bây giờ thì thôi lá cây ngọn cỏ
                             Hãy yên nghỉ đi
                             Rủ lên mộ anh cành hoa đại trắng
                             Trên cao nữa là trời xanh quê hương
                             Đất mẹ ôm anh,  ru các anh nằm.

                             Tôi
                             Một mình xin khóc
                             Nước mắt một giọt
                             Ba mươi năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét