Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

             Chúc năm Nhâm Thìn được an lành
           Bạn bè ngày đêm đều an lành
           Người dân Nam Bắc được an lành
           Đất nước trong ngoài được an lành
                                                                      (Dựa ý lời nguyện Phật)
 Tranh Nguyễn Vũ Thiện Anh (8 tuổi)
                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét