Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Đôi câu đối về bài học của Đại tướng để lại

Thăng Sắc
 
VĂN KHÔNG VÕ THÀNH VĂN YỀU
VÕ THIẾU VĂN HÓA VÕ BIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét