Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

17 tháng 2 năm 1979

  39 ẢNH CHỤP TẠI BIÊN GIỚI PHÍA BẮC - 1979 http://vhtttg.blogspot.com/2014/02/hinh-anh-chup-tai-bien-gioi-phia-bac.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét