Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Trần Nhương bình chọn năm 12 : năm lúc lắc !


TRANG TRANNHUONG.COM BÌNH CHỌ NĂM 2012

TNc: Thông lệ dịp cuối năm trang Trannhuongcom đều bình chon sự kiện kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật trong năm. Với góc nhìn cá nhân còn thiển cận, năm nay trang nhà bình chọn sự kiện mặt sau của xuất sắc để chúng ta nhìn đa chiều. Trang nhà đặt tên là LÚC LẮC trong năm 2012. Xin được thứ lỗi nếu có điều gì chưa chính xác.


• Tập thể lúc lắc: Nhóm lợi ích
Doanh nghiệp NN lúc lắc: Vinalines
• Quy định lúc lắc : Xe chính chủ
• Ngành lúc lắc: Ngân hàng
• Bộ lúc lắc: Giao thông vận tải.
• Công trình lúc lắc: Thủy điện Sông Tranh
• Trường học lúc lắc: Đồi Ngô, Bắc Giang
• Tập đoàn lúc lắc: EVN
• Láng giềng lúc lắc: Trung Quốc
• Tỉnh, thành phố lúc lắc: Hải Phòng (Tiên Lãng), Hưng Yên (Văn Giang)
• Con dường lúc lắc: Đại lộ Đông Tây
• Thương gia lúc lắc: thương lái Khựa
• Cá nhân lúc lắc: Đồng chí X


• Trận đánh lúc lắc: Cưỡng chế Đoàn Văn Vươn (Từ trận đánh do CAHP gọi)
• Nhân vật lúc lắc: Bầu Kiên, Dương Chí Dũng
• Thơ lúc lắc: Thơ nhập Thiền
• Báo chí lúc lắc : Lề phải
• Đài TH lúc lắc: Hà Nội
• Hội thảo lúc lắc: Hội Nhà văn tổ chức
• Tình yêu lúc lắc: Cụ Tổng cựu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét