Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Thu 5

Thăng Sắc


Một nửa mùa thu đã đi
Còn một nửa
nghiêng về miền gió bấc
Hà Nội đang se se
Sương mù hồ Tây vương lên tóc
Bâng khuân chiều tím  em về.

Rồi mùa thu sẽ  qua
Chỉ mình anh ở lại
Thương mùa thu
Bông cúc vàng không úa
Buồn mùa thu
Anh cô đơn nhớ em.
 (Cô gái và hoa cúc-tranh của Dương Bích Liên)
2 nhận xét: