Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Thường dân

Nguyễn Long, Chi hội Nhà văn Thái Bình
        Đông thì chật ít thì thưa
        Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân
        Quanh năm chân đất đầu trần
        Tác tao sau những vũ vần bão giông
 
         Khi làm cây mác cây chông
         Khi thành biển cả khi không là gì
         Thấp cao đâu có làm chi
         Cỏ ngàn năm vẫn xanh rì đó thôi
 
         Ăn của đất uống của trời 
         Dốc lòng cởi dạ cho người mình tin
         Ồn ào mà vẫn lặng im
         Mặc ai mua bán nổi chìm thiệt hơn
 
         Chỉ mong ấm áo no cơm
         Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành
         Hoà vào trời đất mà xanh
         Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét