Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

THẾ NÀO LÀ CƯỠNG CHẾ VÀ...

Nguồn : From email of Nguyễn Quang Khai

Ban toi la Dai su Yemen o Canada vua gui cho toi buc hinh duoi day.
Co the modify cai khau hieu cua nguoi nong dan dang cam la: When the rich rob the poor, it called "CUONG CHE", when the poor fight back it called "VU AN GIET NGUOI THI HANH CONG VU".

--
 
Nguyen Quang Khai 
Vietnam - Middle East & Africa Business
Development Assistance Office
Off       :    +84 - 4 - 385 - 12331
Mob    :   +84 - 913 - 203 - 607
  
Skype  :   quangkhai258
Email  :    quangkhai258@gmail.com
Hanoi - Vietnam
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét