Thứ Sáu, ngày 12 tháng 9 năm 2014

Sao họ lại khinh dân đến thế!?

Bùi Hoàng Tám
1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ. 80% người dân hài lòng với hành chính công. 1,84 % thất nghiệp… Đó chỉ là ba trong nhan nhản những con số thống kê dối trá ở các bản các bản báo cáo từ địa phương đến các bộ, ngành.
1% là số cán bộ công chức ngành nội vụ không hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Nội vụ thông báo 9/2013. Tại thời điểm đó, dư luận ầm ĩ sau câu nói của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “30% công chức có cũng được mà không cũng được”, tức là không chỉ 30% sáng cắp ô đi, tối cắp về mà còn là 30% tiêu tốn đủ loại tiền vào ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân từ khi họ bước chân vào công sở cho đến tận sau khi họ qua đời.

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 9 năm 2014