Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Ngẫm nghĩ đầu năm

Thăng SắcVới tháng năm chồng chất
Cứ tưởng cái gì mình cũng biết
Nhưng ngồi ngẫm
Hóa ra lại chẳng biết gì
Hỏi một phật tử đắc đạo
Họ nói thế là biết hết
Lạ thật !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét